Avukatlık Meslek Tanıtımı

Avukatlık mesleği avukat kimdir? Hukukçuluk Avukatlık meslek tanıtımı kimler avukat olmalıdır? Avukatlar nasıl özelliklere sahip olmalıdır? Avukatlık nedir? Hukuk meslek tanıtımı

Avukatlık Nedir?

Avukatlık İnsanların kendi araralarındaki ve devletlerle ilişkilerindeki karşılaştıkları anlaşmazlıklarda ve hak sorunlarında haklının ortaya çıkartılması için hukuki ilişkilerde tayin edilen ve hukuki konularda doğruyla yanlışın ayırt edilebilmesi için başvurulan kişinin yaptığı savunuculuğa denir. Bireylerin hukukunu koruma görevini üstlenmiş ve hukuksal özgürlükleri çiğnendiğinde gerekli yaptırımların uygulanmasında adaletli çözümü arayan kişiye avukat denir.

Avukatlık

AVUKATIN GÖREVLERİ

- Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

- Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,

- Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,

- Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

- Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

- Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,

- İcra takipleri yapar,

- Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

Avukatlıkta Kullanılan Alet ve Malzemeler

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

Avukatlık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

Avukat olmak isteyenlerin;

- Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,

- Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,

- Olayları derinliğine araştırma merakına,

- Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,

- Akıcı konuşma becerisine,

- Sorumluluk duygusuna sahip

kimseler olmaları gerekir.

Avukatların Çalışma Ortamları ve Koşulları

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.

Avukatlık Mesleğinde İş Bulabilme İmkanları

Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

Avukatlık ve Hukuk Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

Hukuk Bölümünde Okuma Koşulları

Bölüme girebilmek için LYS sınavında yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puanı almak gerekmektedir.

Avukatlık Mesleği Eğitiminin Süresi ve İçeriği

- Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.

- Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir.

Avukatlık ve Hukuk Mesleğinde Nasıl İlerlenir?

Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri, savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.

BENZER MESLEKLER: Hakimlik, savcılık, noterlik.

Avukatlık Mesleğinde Okuyanların; Burs, Kredi ve Alacakları Maaş

- Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

- Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler. 3.000 TL maaş alan avukatlar olduğu gibi bağlı olduğu kurumca yükselen aylık 300.00 TL gelir elde eden avukatlar da vardır.

Avukatlık Meslek Tanıtımı İçin Daha Ayrıntılı Bilgi Alınabilecek Yerler

· İlgili Eğitim Kurumları,

· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Türkiye’de avukatlık

Türkiye’de avukat olabilmek için önce bir hukuk fakültesini bitirmek sonra bir yıllık staj yapmak gerekir. 2001 yılı Mayıs ayında Avukatlık Kanununda yapılan değişikle Türkiye’de Avukatlık yapabilmek için staj’dan sonra yeterlilik sınavını geçme şartı da getirilmişse de 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5558 sayılı kanunla sınav kaldırılmıştır.

Avukatlık Stajının ilk altı ayı adliyede ikinci altı ayı ise bir avukat yanında yapılır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar avukatlık yapamazlar. Başka bir ülkede hukuk öğrenimi görenlerin avukatlık hakkını kazanması için fark derslerinden sınava girmesi zorunludur. Türkiye’de avukatların belli konularda uzmanlaşma zorunlulukları yoktur. Her tür davaya girebilirler. Avukatlar duruşmalara cüppe giyerek çıkarlar; avukatların cüppeleri yargıç ve savcılarınkinden farklıdır.

Ülkemizde de avukatların meslek kuruluşu Baro adıyla bilinir ve ancak bu kuruluşa üye olanlar avukatlık yapabilirler. Resmi kurumlarda çalışan avukatların barolara üye olma zorunlulukları yoktur. Türkiye Barolar Birliği baroların üye olduğu kuruluştur.
CMK hükümleri gereği avukat tutamayacak durumda olan zanlı ya da sanığa müdafii sağlanabilir. Müdafii olarak görevlendirmeyi baro yapar ancak müdafii olarak görevlendirilen avukatın ücreti bu iş için ayrılmış fondan ödenir. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca gerek soruşturma (dava açılmadan önceki aşama) gerek koğuşturmanın (iddianamenin mahkemece kabulüne karar verilmesinden sonraki dönem)her aşamasında hem şüpheli/sanık hem de müşteki/katılanın avukat bulundurma hakkı vardır. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile 18 yaşından küçükler atılı suçlamanın üst sınırı 5 yıl veya daha fazla olan fiiller için ifade ve sorguda avukat bulundurulması zorunludur. Diğer hallerde isteğe bağlı olarak avukat bulundurulabilir.

Diğer davalar için avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu davalarını avukat aracılığı ile yapmak isteyen fakat bunun için mali gücü bulunmayan kişiler Baroya başvurarak adli yardım kapsamında kendilerine bir avukat tayin edilmesini isteyebilecekleri gibi adli yardımdan yararlanmak isteğiyle dava açabilir ve davayı açtıkları mahkemenin adli yardım kararı vermesini isteyebilir

 

Kaynak:

http://www.maxihayat.net/maxiforum/meslek-tanitimi/94844-avukatlik-avukatlik-meslegi-avukatlik-bolumu-avukatlik-hakkinda-avukatligin-tanimi.html

1 Yorum for Avukatlık Meslek Tanıtımı

  1. ali said,

    Mayıs 25, 2012 @ 17:21

    yazıyı dikkat okudum,bilmediğim çok şey varmış… :S

RSS comments feed· TrackBack URI Avukatlık Meslek Tanıtımı

Yorum Yapın for Avukatlık Meslek Tanıtımı